ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คนใหม่

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกันต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายพลชัย ชุมปัญญา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คนใหม่
นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ได้มอบนโยบายในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ คือ
1. โรงเรียนไฉไล ประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง
2. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดเป็น
3. ผู้บริหารดี ครูดี ทำหน้าที่ดีที่สุด